تأثیر مفاهیم در فرم | در گفتگو با دکتر نسیم اشرافی

در این ویدیو می بینیم : "من سالها در تلاشم که هم یاد بگیرم و هم یاد بدهم که چگونه می‌شود مفهوم را به خط تبدیل کرد..." بخشی از گفتگو با خانم دکتر اشرافی عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده معماری حکمی دانشگاه آزاد اسلامی

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد