فرصت

جشنواره م‌عمار برروی بناها/فضاهایی تمرکز دارد که بدلیل وقوع یک رویداد یا حضور یک شخصیت به یک مکان‌خاطره‌ی جمعی محلی یا ملی تبدیل شده اند. این مکان‌رویدادها سالها به عنوان یک عنصر شاخص در منظر شهری و هویت اجتماع خدمت کرده اند.جشنواره م عمار درمورد تصوری جدید از مفهوم مکان است. فضایی که در آن هنر‌، فرهنگ و سنت در یک پروژه واحد گرد هم می آیند. فرصت این جشنواره بازآفرینی بنا/فضاهای موجود است که بتواند تجربه ای معاصر را در فضایی غرق در تاریخ ارائه دهد. طرح هایی که در آن زندگی روزمره، رویدادها و تاریخ با هم همزیستی دارند.از فرصت طراحی یک معماری نوآورانه استفاده کنید که به نقطه عطف جدید شهر تبدیل خواهد شد.

 چالش

 برقراری ارتباط میان خاطره مکان با زندگی روزمره ساکنان/بهره برداران مکان‌رویدادهایی که به بخشی از هویت محیط/جامعه تبدیل شده اند.چالش ما چگونگی بهره گیری از معماری یادمانی به گونه ای ست که با «تداعی خاطره رویداد/شخصیت» هویت مکان را احیا کند و موجب ارتقا کیفیت محیط گردد.لازم میدانیم تا فرصت‌ها و قابلیت‌های انقلاب اسلامی به‌عنوان گسترده‌ترین رخداد اجتماعی سرزمین ایران در دوره معاصر را گرامی بداریم و از این ماجرا به عنوان خاطره جمعی مشترک اهالی ایران مراقبت کنیم.