مشهد شهید عجمیان


روایت مکان

حافظة شهرها مملو از خاطرات مختلفی است که با زندگی انسان‌ها پیوند عمیقی خورده. شهروندان چنین شهری می‌توانند نقش خود را در گوشه و کنار شهر پیدا کرده و آن مکان را تبدیل به رویدادی ماندگار کنند. روح‌الله عجمیان یکی از همین افراد است. کارگری بیست‌وچندساله که نقشش را در کنار یکی ازخیابان‌های شهرش پیدا کرد. او محیط زیستی خود را که به علت فقر اقتصادی و فرهنگی دچار روزمرگی شده بود قصه‌مند کرد. حال اگر معماری را بستری برای حفظ و بازگویی روایت‌های شهر بدانیم؛ در لحظة تولد طراحی این مکان‌رویداد ایستاده‌ایم.

چالش

  • فقر اقتصادی و فرهنگی منطقه
  • فقر زیرساخت‌های اجتماعی در محل
  • مسئله مهاجران رانده شده از شهر
  • هزینه‌های نگهداری از مکان
  • یکنواختی و مردگی
  • عدم خوانایی بصری در سرعت بالا به علت همجواری با اتوبان

هدف

  • ارتقا کیفیت زیستی و محیطی محدوده
  • ایجاد سرزندگی جمعی با طراحی مکانی دارای رویداد و خدمات مستمر در طول سال
  • تبدیل مراسمات موسمی و تقویمی به رخدادهای مستمر و همیشگی

وضع موجود

محل واقعه در کمالشهرکرج، بلوار شورا، کنار خیابان نیک‌کالا قرار داشته و هیچ ساخت و سازی در محل آن صورت نگرفته است.

الزامات طراحی

-توجه به قرارگیری در کنار مسیر

-در نظر گرفتن فقر فرهنگی و اقتصادی منطقه

عناصر مداخله طراحی

– طراحی فضای شهری با قابلیت ارائه خدمات به مسافران مسیر و تکریم مستضعفین منطقه

– بناهای موردنیاز یک طبقه باشد

– توجه به طراحی منظر با ایجاد فضاهای بازی- مهارتی برای نوجوانان

– روح‌الله عجمیان مفتخر به شغل شریف کارگری بود. لذا طراحی فضای بازی باید به گونه‌ای عمل شود که با روحیه زیستی شهید همخوانی داشته باشد. (پیشنهاد: فضای پینت بال، دیوار صخره‌نوردی و کارگاه سفال)