روایت مکان

یک مرکز محله فعال با کاربری های خرد محلی که عملکرد‌ها و رویداد های ملی  به آن، کارکرد فرا محلی و شهری داده است. اهمیت آن در تهران معاصر و میزبانی از رویداد های مهم دوران انقلاب اسلامی، میدان را به یک مکان ویژه تبدیل کرده است. باز طراحی این میدان یک فرصت مناسب برای ارتقا کیفیت زندگی محلی و یک چالش خلاقانه برای معماران و شهرسازان در ایجاد فضای شهری منحصر به فرد است.کافیست در میدان فلسطین قدم بزنیم؛ تاریخ  به سویمان هجوم می آورد. میدان محل تلاقی خیابان کاخ  و خیابان تخت جمشید که به نام خیابان فلسطین و طالقانی می‌شناسیم قرار دارد. این میدان حضور افراد مهمی  همچون دکتر محمد قریب را در طول تاریخ شاهد بوده است. یکی از عناصر همسو با وجه تسمیه میدان فلسطین، لباسخانه قوام السلطنه است، که بعد ها به سفارت اسرائیل و پس از انقلاب به سفارت فلسطین تغییر پیدا کرده است. دیوارنگاره‌ی مقاومت که در تاریخ ۱۳۶۷ توسط استاد ایرج اسکندری، اجرا شده‌است؛ مهری بر نماد مقاومت بر جداره این میدان زده‌است.

چالش

طراحی قرارگاه رفتاری برای رویدادهایی در حوزه مقاومت و فلسطین مطابق با فرهنگ عمومی و محلی مردم؛ به عبارتی خلق مکان با رویداد به نحوی که رویداد های برگزار شده مزاحم مردم محلی نباشد بازطراحی این فضا با مشارکت و پذیرش طرح توسط مردم محلی صورت گرفته  و حضور پذیری  و زندگی محلی را تقویت کند. تعامل میان انقلاب اسلامی و فلسطین در آن نمایان باشد و خوانایی در میدان با تقویت نشانه های موجود افزایش یابد.

هدف
 • تقویت زندگی محلی و حضورپذیری جامعه محلی
 • ایجاد قرارگاه رفتاری برای رویداد های شهری و مردمی برای فلسطین.
وضع موجود
 • عبور دو شریان شهری از میدان در برخی ساعات ترافیک ایجاد و حضور افراد محلی را متاثر می کند.
 • قرارگرفتن در محدوده موثر چهار راه ولیعصر (تقاطع دو شریان حیاتی تهران خیابان انقلاب و خیابان ولیعصر)
 • فراهم نبودن بستر برای حضورپذیری مردم محلی (نبود فضای مکث).
 • مسجد بی توجه به مقیاس محلی و استفاد اهالی است و تعاملی با ویژگی ها و رویدادهای میدان ندارد
 • وجود کاربری ها در سطح ملی در جداره میدان مانند: ستاد اقامه نماز کشور و سازمان تبلیغات اسلامی
 • ناخوانا بودن نشانه های متناسب با جریان فلسطین در میدان
 • عدم وجود عناصر کالبدی برای تولید خاطره جمعی.
 • همسایگی کاربری های علمی، فرهنگی و هنری شاخص (سینما فلسطین، فرهنگستان هنر، دانشگاه تهران و …)
عناصر مداخله طراحی
 • جداره ها، کاربری ها و کف سازی متناسب با عملکرد میدان باشد
  • پیشنهاد باز طراحی جداره مسجد برای برقراری تعامل میان مسجد و میدان
  • جداره های شمالی و شمال غربی( خرده کاربری های خدماتی) متناسب با ایده جدید پیشنهاد شوند.
 • مبلمان محیطی همزمان که متناسب با زندگی محلی است در رویداد ها نیز کارایی عمومی داشته باشند
 • عناصر تجسمی و هنری همچون نقاشی، گرافیک محیطی و مجسمه ها به درستی مکانیابی شوند.
 • دیوارنگاره‌ی جداره جنوب شرقی در تعامل با فضای عبوری از دیوارنگاره می‌تواند با استفاده از عناصر طراحی مانند مبلمان و … تبدیل به فضای مکث شود.
الزامات طراحی
 • حفظ و توجه به دیوار نگاره جنوب شرقی میدان
 • توجه به وضعیت ترافیکی محدوده
 • در نظر گرفتن برگزاری رویدادهای متعدد در میدان
 • توجه به نام میدان (فلسطین) در کانسپت، ایده و طراحی
جوایز مسابقه
 • رتبۀ اول: مبلغ ۳۰ میلیون تومان، تندیس، لوح تقدیر
 • رتبۀ دوم: مبلغ ۲۰ میلیون تومان، لوح تقدیر
 • رتبۀ سوم: مبلغ ۱۰ میلیون تومان، لوح تقدیر
 • دو اثر منتخب: لوح تقدیر
 • آثار مرحلۀ نهایی مسابقه در ویژه نامه معماری یادمانی مجله راه منتشر خواهد شد.
 • بهره مندی از امتیازات و اعتبارات طرح شهید بابایی بنیاد ملی نخبگان
مشخصات سایت
 • میدان در منطقه ۶ تهران و در محله بلوار کشاورز در تقاطع خیابان های فلسطین و طالقانی قرار دارد.
 • اکنون در جنوب غربی میدان، مسجد امام صادق (ع)، شمال غربی  با کاربری های خرد تجاری، شمال شرقی ستاد اقامه نماز کشور به همراه کاربری های تجاری و در جنوب شرقی سازمان تبلیغات اسلامی و دیواره نگاره مقاومت که در تاریخ ۱۳۶۷ توسط استاد ایرج اسکندری نقش بسته است.
 • شعاع میدان ۵۰ متر و مساحت آن ۷۵۴۰ متر مربع می‌باشد.