بازار سیف

روایت مکان:

بازار برجسته ترین نماد بازشناسی شهرها محسوب می شود که نقشی مهم در سازمان فضایی شهرها و جایگاهی پراهمیت در حیات اقتصادي آنها ایفا می کند  و امروز به عنوان بخشی مهم از حافظه تاریخی و فرهنگی شهرها بدل شده اند. بازار از عناصر شهري می باشد که علاوه بر بیان هویت شهري، تعامل و روابط متقابلی بین ساختار و فضاي شهر ایجاد می کند. بازارها جذاب ترین بخشهای شهری مورد توجه گردشگران محسوب می شوند و یکی از مهم ترین عناصر کالبدي شهرهاي اسلامی است و با تاثیر گذاشتن بر ساخت اجتماعی – اقتصادي و کالبدي- فضایی شهر آینده توسعه شهر را تحت الشعاع قرار می دهد. بازار صفا، از بازارهای سنتی و کهن در خرمشهر است که از زمانیکه این شهر در اوج رونق و شکوفایی بوده تا به امروز تغییرات چندانی را به خود ندیده و به گفته‌ی مردم محلی، سبک خود را از گذشته تا به امروز حفظ کرده است. در حقیقت بازار “صفا” و بازار “سیف” از جمله قدیمی‌ترین بازارهای خرمشهر و نبض اقتصادی خرمشهر بود که قبل از آغاز جنگ تحمیلی محلی برای فروش جدیدترین کالاهای بازار جهانی بودند اما تحمیل جنگ و بعد از آن به علت بی توجهی به این نقطه سبب شد که امروزه محلی امن برای ساقی‌های مواد فروشی ، ولگردی حیوانات ، مغازه‌های تعطیل و بی روح، اجناس بُنجُل و زباله‌هایی که در گوشه‌ای سوزانده می شود، شده است. با بررسی های صورت گرفته ارتقاء بافت از طریق بازآفرینی براي رونق گردشگري و اقتصادي، همبستگی میان اصناف، ایجاد دسترسی مناسب مراجعین نسبت به ورودي ها، رواج پیشه وري هاي سنتی و پرکاربرد، احیاکالبدی بافت بازار با توجه به عناصر خاطره ساز که یادآور استقامتهای مردم باشد راهبردهایی می توان در نظر گرفت که موجب سرزندگی و محیط پر رونقی براي این شهر پر خاطره شود.

 

وضح موجود

محدوده مطالعاتی دارای چند بنای متروکه می باشد و مساحت ان حدود۳۸۰۷ مترمربع است. قسمت جنوبی این زمین بلوار ساحلی و رودخانه کارون، قسمت شرقی بازار سیف، قسمت غربی  ساختمان ساخته شده تالار ونیز و قسمت شمال پلاکهای مسکونی قرار گرفته است.

 

چالش:

 قرار گیری این مکان در نزدیکی بلوار ساحلی  و در قسمت شرقی بازار سیف سبب شده است توجه به بازگرداندن رونق تجاری گذشته به این بازار و تاکید بر خاطرات رخ داده در بازار سیف( بمب گذاری دوران جنگ ، بازار اصلی شهر) مهم و مورد تاکید در طراحی این محدوده قرار گیرد.

 

هدف:

 • بازنمایی خاطره دفاع مقدس و خرمشهر
 • بازگرداندن هویت تاریخی بازار با رویکرد خاطره محوری.
 • تاکید بر محور اصلی شهری کنار لبه رودخانه کارون.

 

الزامات طراحی

 • این محدوده به عنوان هسته اصلی شهر خرمشهر قرار گیرد.
 • توجه به بمب گزاری شهر در بازار سیف و تداعی دوران جنگ در محدوده.
 • توجه به اقلیم و معماری جنوب کشور.
 • توجه به مسیر حرکتی به سمت مسجد جامع( مهترین عنصر در دوران جنگ و پس از آن).
 • تاکید بر رقابتی بودن بازار سیف نسبت به بقیه بازارها در این شهر.
 • تاکید بر عدم ارتفاع زیاد برای نمایان بودن مسجد جامع شهر.
 • توجه به لبه رودخانه و ساختمانها اطراف محدوده( بانک ملی، بستنی بهاران( قدیمی ترین بستنی فروشی شهر قبل از جنگ تاکنون) ، موزه جنگ، پارک شهدا.

 

عناصر مداخله طراحی

 • بنا با کاربری تجاری و تاکید بربازار شهری.
 • تاکید بر معماری بومی و اقلیمی محدوده.
 • حداکثر سطح اشغال ۵۰ درصد و تراکم ساختمانی ۱۰۰ درصد.
 • تاکید بر خاطرات و وقایع رخ داده در بازار سیف.
 • تاکید بر لبه رودخانه کارون.